Toiminta

 

LAPIN RAJAVARTIOSTON KILTA RY:N TAPAHTUMA- JA TOIMINTAKALENTERI VUONNA 2024

Killan vuosikokous 13.3.2024 klo 18.00 eläkeläistila Potkurissa Rovaniemellä.

Rajavartiolaitoksen vuosipäivä tiistaina 21.3.2024
– Rovaniemellä seppeleen lasku Sankaripatsaalla ja espanjantautiin kuolleiden rajamiesten muistomerkillä
– alueelliset tilaisuudet Ivalossa, Sallassa ja Muoniossa.

Paikallisosastojen vuosikokoukset.

Pilkkikilpailut Oikaraisessa yhdessä Lapin vanhojen rajamiesten kanssa.Killan infotilaisuus Muoniossa.

EVP -infotilaisuus 14.5.2024 Ivalossa.

EVP-infotilaisuus 22.5.2024 Muoniossa

15.-16.8.2024 Raja-ja merivartiojoukkojen perinneyhdistyksen kesäretki Rovaniemelle rajan perinnepäivään liittyen.

20.8.2024 Luton miesten perinnepäivät  Raja-Joosepin kentällä

20.-21.8. Anterin, Raja-Joosepin ja Siikajärven entisten rajavartioasemien merkitseminen muistokilvillä. Anterin kenttävartion muistomerkin paljastaminen.

Luton miesten muistomerkille opastaulun pystyttäminen Ivalon kasarmialueella.

Karesuvannon, Munnikurkkion ja Siilastuvan entisten rajavartioasemien merkitseminen muistokilvillä.

Niitselyksen, Selkälän ja Onkamon entisten rajavartioasemien merkitseminen muistokilvillä.

Rajajääkäripataljoona 7 muistomerkin paljastaminen Sallaan Paikanselän muistomerkkialueelle.

Erillinen pataljoona 17 muistomerkin paljastaminen Kemijärvellä Mäntyvaaran taistelun muistomerkin viereen.

Lauantaina 7.10.2024 Kemin Karihaaran taistelun 80 vuotismuistopäivän juhlatilaisuus ja seppeleenlasku.

Osallistutaan Raja- ja Merivartiojoukkojen perinneyhdistyksen projekteihin
– sodissa menehtyneet rajamiehet: kirja julkaistaan rajan perinnepäivän tilaisuudessa 16.8.2024.
– rauhan aikana palveluksessa menehtyneet rajamiehet: tietokannan luominen ja muu mahdollinen lopputuote (muistotaulut, kirja jne)
– entisten Rajavartiolaitoksen toimipisteiden merkitseminen
– muistomerkkien kartoittaminen

Ivalon osasto pitää yhteyttä Rajajääkärikomppaniaan ja tekee tarpeen mukaan esityksiä sen ja killan yhteistoiminnasta.

Muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ollaan yhteistoiminnassa perinteiseen tapaan.

Suunnitelmassa olevista ja muista pääkillan sekä paikallisosastojen (ml. Rajajääkäriosasto) tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin vuoden aikana.

Suunniteltujen tilaisuuksien lisäksi ollaan valmiita toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia killan toimintaan sopivia tapahtumia –  niin esitelmiä, retkiä kuin matkoja ja kaikkea muuta killan sääntöjen mukaista toimintaa.

Raja- ja merivartiojoukkojen perinneyhdistyksen tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Killan nettisivuja ylläpidetään ja kehitetään tavoitteena saada sivuista tehokas tiedonvälityskanava. Tarvittaessa toiminnasta ilmoitetaan myös Lapin vanhat rajamiehet ry facebook -sivuilla.