Lapin rajavartioston kilta ry

15.1.1963 kokoontui Rovaniemellä joukko sodan- ja rauhanaikaisia rajajääkärijoukoissa palvelleita henkilöitä keskustelemaan jo pitkähkön aikaa vireillä olleesta ajatuksesta perustaa näitä piirejä kokoamaan yhteinen yhdistys -kilta. Kokouksessa todettiin yksimielisesti, että maanpuolustushengen vaalimiseksi, Lapin rajavartioston ja sen toimintapiirissä asuvan väestön toisiinsa lähentämiseksi sekä Lapin rajavartiostossa tai muissa rajajoukoissa palvelleiden yhdyssiteeksi ja yhteisten arvokkaiden muistojen vaalimiseksi on killan perustaminen tarpeen. Toiminnan päämäärinä tulisivat edelleen olemaan vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraanien tukeminen ja Lapin rajavartiostossa palvelevien varusmiesten viihdyttäminen.

Lapin rajavartioston killan perustava kokous pidettiin 20.4.1963 Lapin rajavartioston esikunnassa Rovaniemellä. Kokouksessa valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi everstiluutnantti evp Viljo Mäki sekä johtokunnan jäseniksi kapteeni res Jaakko Jokela, kapteeni evp E Rainola, majuri U. K. Korhonen, jääkäri H. Ristijärvi, kapteeni res Arvo Tiainen, alikersantti res Esko Autti, korpraali res Paavo Lampi ja luutnantti res Juhani Nurmela.

Lapin rajavartioston kiltaan muodostui lähes jo alkuvaiheessa neljä alaosastoa; Ivalon, Kemijärven, Muonion ja Rovaniemen osastot. Nykyisin toimii alaosasto Ivalossa, Kemijärvellä ja Sallassa.

Lapin rajavartioston kilta ry
Karhuntie 8 H
96500 Rovaniemi
lrkilta@gmail.com